Werkwijze i-ee.

Hoe gaat Advocatenkantoor i-ee. te werk

Overleg met i-ee.

U kunt uw juridische kwestie telefonisch of per e-mail voorleggen maar bent uiteraard ook van harte welkom op ons kantooradres. Aan de hand van dit eerste contact kan er bij interesse een vervolgafspraak worden gemaakt. Dit eerste kennismakingsgesprek van een half uur is gratis bij i-ee.. Omdat i-ee. flexibel is en korte communicatielijnen heeft, wordt uw vraag snel beantwoord. Het eerste juridisch advies laat dan ook niet lang op zich wachten.

Starten werkzaamheden i-ee.

De opdracht van u wordt gestart nadat we een duidelijke overeenkomst hebben gesloten over de werkzaamheden en de strategie hebben besproken. Hierbij worden onze algemene voorwaarden overgelegd zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Vergoedingen i-ee.

Bij het aangaan van de overeenkomst zullen tevens afspraken gemaakt worden over het in rekening te brengen (uur)tarief en de betaling. De normale uurtarieven van i-ee. liggen tussen de € 100,00 en € 195,00 afhankelijk wie van i-ee. voor u de zaak behandelt, de aard van de werkzaamheden en de complexiteit van de zaak.

Voor spoedeisende werkzaamheden geldt in de meeste gevallen een hoger tarief. Het is ook mogelijk om een zogenaamde fixed fee overeen te komen, een vaste vooraf bepaalde prijs voor het totaal van onze werkzaamheden in uw zaak.


 

Advocatenkantoor i-ee. Uitgeest