Advocatenkantoor i-ee. Uitgeest

Advocatenkantoor i-ee.

i-ee. is een eigentijds kantoor
Ons kantoor is gevestigd in Uitgeest en kenmerkt zich door laagdrempeligheid, een informele sfeer, korte lijnen en persoonlijke contacten. Wij hechten waarde aan een open en directe communicatie.

i-ee. is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht
Hierbij hebben met name het portretrecht, het auteursrecht en het merken- en modellenrecht onze grote interesse. Onze internationale cliëntenkring bestaat uit grote en kleine ondernemingen uit de (metaal)industrie, zakelijke dienstverlening, meubel- en kledingbranche, ICT en vooral ook de creatieve sector. Daaronder bevinden zich ontwerpers en fabrikanten, (sport)verenigingen en stichtingen, uitgevers en fotografen.

Bescherming en handhaving van intellectueel eigendom
i-ee. adviseert bij alle voorkomende vraagstukken op het gebied van de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zoals merk- en handelsnaam, auteurs- en modellenrecht. Denk aan advisering over de bescherming van een nieuw te ontwerpen product maar ook vraagstukken op het gebied van digitalisering. Wij verrichten tevens de daarmee samenhangende werkzaamheden zoals het verrichten van een merk- of modeldepot en het opstellen van geheimhoudingscontracten, agentuur-, distributie-, productie- en licentieovereenkomsten.

Inbreuk op auteurs-, merk- of modelrechten
Wij staan onze cliënten terzijde als zij een inbreuk constateren op hun auteurs-, merk- of modelrechten of wanneer zij daar door derden ten onrechte op aangesproken worden.

Algemene voorwaarden en incasso
Voor vrijwel al onze cliënten is de toepasselijkheid van algemene voorwaarden in hun bedrijfsvoering van belang. Dit is een onderwerp waar we regelmatig over adviseren. We stellen ook algemene voorwaarden op, uiteraard toegesneden op de specifieke situatie van de cliënt. Advocatenkantoor i-ee. voert daarnaast ook incassoprocedures voor haar cliënten.

Specialistische kennis
Door onze specialistische kennis kunnen we onze cliënten meestal direct adviseren over hun rechten en de bescherming daarvan. Daarbij denken we mee in oplossingen wanneer zich een conflict voordoet.
Een buitengerechtelijke oplossing heeft veelal de voorkeur boven een gerechtelijke procedure maar een procedure gaan we niet uit de weg als het nodig is.


 

Advocatenkantoor i-ee. Uitgeest

CONTACT

Mr. K.M. van Boven
advocaat
k.vanboven@i-ee.nl
B. Schrijer
secretaresse
info@i-ee.nl