CONTACT Advocatenkantoor i-ee mobiel

CONTACT

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
T 0251 362 037
F 0251 362 047
info@i-ee.nl

Mr. K.M. van Boven

advocaat
k.vanboven@i-ee.nl

B. Schrijer

secretaresse
info@i-ee.nl


Algemene Voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten van i-ee. advocatenkantoor.

Kantoorklachtenregeling
De kantoorklachtenregeling van i-ee. is hier te raadplegen.

Disclaimer
Alle werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht waarop de algemene voorwaarden van i-ee. Advocatenkantoor van toepassing zijn.

Deze algemene voorwaarden bevatten ondermeer een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft te vermeerderen met het bedrag van het verschuldigde eigen risico. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.i-ee.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.i-ee.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Ingeschreven bij de KvK Amsterdam, nummer 343 660 44