Werkwijze i-ee.

Hoe gaat Advocatenkantoor i-ee. te werk

Overleg met i-ee.

U kunt uw juridische kwestie telefonisch of per e-mail aan ons voorleggen maar bent uiteraard ook van harte welkom op ons kantooradres. Omdat i-ee. flexibel is en korte communicatielijnen heeft, kunnen we uw vraag meestal snel beantwoorden.

Starten werkzaamheden i-ee.

We vinden het belangrijk om voordat we voor u aan de slag gaan duidelijk besproken te hebben waarvoor u ons opdracht geeft. We sturen u dan een opdrachtbevestiging met daarbij onze algemene voorwaarden zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Vergoedingen i-ee.

Bij het aangaan van de overeenkomst zullen tevens afspraken gemaakt worden over het in rekening te brengen (uur)tarief en de betaling. De normale uurtarieven van i-ee. liggen tussen de € 130,= en € 235,= afhankelijk wie van i-ee. voor u de zaak behandelt, de aard van de werkzaamheden en de complexiteit van de zaak. Daar komen dan de kantoorkosten van 5% en de BTW nog bij.

Voor spoedeisende werkzaamheden geldt in de meeste gevallen een hoger tarief. Het is vaak ook mogelijk om een zogenaamde fixed fee overeen te komen, een vaste vooraf bepaalde prijs voor het totaal van onze werkzaamheden in uw zaak.


 

Advocatenkantoor i-ee. Uitgeest