Maandelijks Archief voor: ‘november, 2014’

Iedereen die herkenbaar wordt afgebeeld, kan zich beroepen op zijn portretrecht. Dat wil zeggen dat de geportretteerde zich tegen openbaarmaking kan verzetten wanneer hij daar een redelijk belang bij heeft. Of er sprake is van een redelijk belang zal per geval beoordeeld moeten worden maar er is in elk geval sprake van een redelijk belang wanneer er sprake is van een inbreuk op iemands privacy of van een ongewenste associatie.

Artikel gepubliceerd op 26 november 2014

Lees Meer

Het Europese Hof heeft twee uitspraken gewezen (Svensson en BestWater) waaruit in veel media de conclusie wordt getrokken dat embedden, inline linken en framen niet inbreukmakend is.

Artikel gepubliceerd op 20 november 2014

Lees Meer

Wat te doen als de foto’s waarmee u uw brood verdient, verschijnen op buitenlandse websites? Uiteraard zonder dat een licentievergoeding is betaald of uw naam ook maar wordt vermeld.

Artikel gepubliceerd op 26 september 2013

Lees Meer

De meeste fotografen gebruiken bij hun overeenkomsten standaard de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie. Algemene voorwaarden zijn bijzonder handig omdat daarin de contractsbepalingen staan die de gebruiker eigenlijk voor elke nieuwe overeenkomst wil overeenkomen.

Lees Meer

Een van de grote problemen waar u als fotograaf tegenaan kunt lopen bij het gebruik van uw foto’s, met name op internet, is dat derden menen dat de foto ’s vrij te gebruiken zijn omdat er geen watermerk in staat. Hoe zit het nu eigenlijk met dat watermerk?

Lees Meer

Diverse spelersverenigingen hebben zich op het standpunt gesteld dat de spelers zich op grond van hun portretrecht (artikel 21 Aw) kunnen verzetten tegen de openbaarmaking van hun portret door uitzending van beelden van nationale of internationale voetbalwedstrijden. Het Gerechtshof te Amsterdam volgt de spelersverenigingen niet in deze stelling.

Lees Meer

Een aantal Zweedse journalisten heeft Retriever Sverige AB aangesproken doordat zij schade menen te hebben geleden omdat op de website www.retriever-info.com aanklikbare links zijn geplaatst die doorverwijzen naar krantenartikelen waarop zij de auteursrechten hebben.

Lees Meer

Schadecomponenten bij inbreuk auteursrecht.
Op 22 januari 2014 heeft de Rechtbank Noord-Nederland vonnis gewezen in een door een fotograaf aangespannen zaak. De fotograaf zag zijn foto afgebeeld op een website maar had daar geen toestemming voor gegeven.

Lees Meer

Een variatie binnen Delfts Blauw.
Een aanbieder van souvenirartikelen heeft o.a. een set onderzetters in het assortiment bestaande uit 6 onderzetters waarop in Delfts Blauwe stijl typisch oud-Hollandse taferelen staan afgebeeld. Een concurrent biedt onderzetters aan, eveneens in een set van 6 waarop dezelfde afbeeldingen staan afgebeeld.

Lees Meer