Schadecomponenten bij inbreuk auteursrecht

Op 22 januari 2014 heeft de Rechtbank Noord-Nederland vonnis gewezen in een door een fotograaf aangespannen zaak. De fotograaf zag zijn foto afgebeeld op een website maar had daar geen toestemming voor gegeven.

De rechter bevestigt dat het hier gaat om een inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf en dat de daardoor geleden schade vergoed moet worden. Daarbij oordeelt de rechter dat de schade hoger is dan enkel de gederfde licentievergoeding en  zet de rechter duidelijk uiteen uit welke schadecomponenten de schade bestaat. Meer is te lezen op  www.ie-forum.nl.