Richtprijzen en algemene voorwaarden objectieve basis

Bij de berekening van schade als gevolg van inbreuk op auteursrechten moet aansluiting gezocht worden bij de richtprijzen Nederlandse Vakfotografie en de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie daar op deze wijze op objectieve basis de schade kan worden berekend. Zo oordeelt de rechtbank Arnhem, sector kanton, locatie Arnhem in haar vonnis van 31 oktober 2011. De rechtbank benadrukt in het vonnis ook nog dat voorkomen moet worden dat een inbreukmaker een financiële afweging zou kunnen maken wanneer men zich voor de keuze gesteld ziet:openbaarmaking met en zonder betaling van de licentie-vergoeding aan de rechthebbende. Het vonnis is te lezen onder jurisprudentie en op www.boek9.nl B9 10370 en www.ieforum.nl IEF10436.