Schade volgens algemene voorwaarden 2011

Een artiestenbureau dat zonder toestemming van de fotograaf een foto van een van haar artiesten op de website heeft geplaatst, maakt inbreuk op de auteursrechten van die fotograaf. De schade bestaat uit de gederfde licentievergoeding en de (immateriële) schade vanwege de inbreuk en het niet vermelden van de naam van de fotograaf. De totale schade wordt toegekend volgens de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie. Zo oordeelde de rechtbank ‘s-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft in haar vonnis van 29 september 2011. Wanneer een foto te algemeen gebruikt wordt, verliest die aan exclusiviteit en het is niet de bedoeling dat de toestemming achteraf nog gekocht kan worden. Ook loopt de fotograaf mogelijk inkomsten mis doordat zijn naam niet is vermeld. Het vonnis is te lezen op www.boek9.nl B9 10219 en www.ie-forum.nl IEF10277.