Cruijff heeft tegen de uitspraak van het Hof Amsterdam van 3 januari 2012
cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Op 8 maart 2013 heeft advocaat-generaal
mr. D.W.F. Verkade geconcludeerd tot afwijzing van dat cassatieberoep.
De zeer lezenswaardige conclusie en een korte samenvatting daarvan is te
lezen op www.boek9.nl B912166 en op www.ie-forum.nl IEF 12416.