Archief Categorie voor: ‘Artikelen i-ee.’

Valt het openbaar maken van een pinguïn-afbeelding  als ‘meme’ onder de parodie exceptie. De parodie-pinguïn is geen nieuw ontdekte diersoort, maar onderdeel van een opnieuw aangewakkerde parodiediscussie op het internet.

Artikel gepubliceerd op 5 augustus 2015

Lees Meer

Recent wees de Amsterdamse rechtbank in de zaak Roadside-Laks een vonnis waarin geoordeeld werd dat de eisers in kwestie onvoldoende hebben kunnen aantonen dat de betreffende foto’s auteursrechtelijk beschermd zijn.

Artikel gepubliceerd op 5 augustus 2015

Lees Meer

Bent u fotograaf, journalist of artiest? Dan kunt u vanaf 1 juli 2015 een hogere vergoeding claimen als uw werk een onverwacht groot succes wordt. Dat is een van de veranderingen in het auteurscontractenrecht die de positie van makers moet versterken”, zo kopt de website van de Rijksoverheid

Artikel gepubliceerd op 5 augustus 2015

Lees Meer
 Het Europees Parlement zal vandaag, 9 juli, stemmen over de hervorming van de Europese auteursrechtregelgeving. Die hervorming houdt onder meer een wijziging van het zogenaamde ‘recht op panorama’ in.?

Artikel gepubliceerd op 9 juli 2015

Lees Meer
 Wat mag je als fotograaf wel en wat mag niet conform de auteurswet als het gaat om het fotograferen in de zogenaamde ‘openbare ruimte’ waarbij het vaak gaat om het maken van foto’s van gebouwen en beeldhouwwerken?

Artikel gepubliceerd op 9 juli 2015

Lees Meer
 Een van de factoren die meedraagt aan de onzekerheid over de indicatietarieven is het gegeven dat de rechters niet gebonden zijn aan de indicatietarieven. De rechters kunnen hierdoor bij de beoordeling van de proceskosten de indicatietarieven geheel naast zich neerleggen.

Artikel gepubliceerd op 3 juni 2015

Lees Meer

The Ice Watch business is booming. Since 2006, when the company started and released the –in the mean time- famous watches, a lot of infamous lawsuits have followed.

Artikel gepubliceerd op 3 april 2015

Lees Meer

Op de website www.trosradar.nl hebben 3 foto’s gestaan die door Getty Images worden geëxploiteerd en waarvoor geen voorafgaande toestemming was gevraagd.
De Tros wordt als houder van die website door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding die door de rechtbank wordt vastgesteld op 125% van de gederfde licentievergoeding.

Artikel gepubliceerd op 8 januari 2015

Lees Meer

Iedereen die herkenbaar wordt afgebeeld, kan zich beroepen op zijn portretrecht. Dat wil zeggen dat de geportretteerde zich tegen openbaarmaking kan verzetten wanneer hij daar een redelijk belang bij heeft. Of er sprake is van een redelijk belang zal per geval beoordeeld moeten worden maar er is in elk geval sprake van een redelijk belang wanneer er sprake is van een inbreuk op iemands privacy of van een ongewenste associatie.

Artikel gepubliceerd op 26 november 2014

Lees Meer

Het Europese Hof heeft twee uitspraken gewezen (Svensson en BestWater) waaruit in veel media de conclusie wordt getrokken dat embedden, inline linken en framen niet inbreukmakend is.

Artikel gepubliceerd op 20 november 2014

Lees Meer
Pagina 1 van 212»