Geschreven door Kitty van Boven – i-ee. Advocatenkantoor Uitgeest
Artikel gepubliceerd op 8 januari 2015 in photonmagazine/blog Het Recht NL

 

Getty Images wint rechtszaak van Tros vanwege inbreuk op website

Op de website www.trosradar.nl hebben 3 foto’s gestaan die door Getty Images worden geëxploiteerd en waarvoor geen voorafgaande toestemming was gevraagd. De Tros wordt als houder van die website door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding die door de rechtbank wordt vastgesteld op 125% van de gederfde licentievergoeding.

De rechtbank acht in deze geen schade geleden door vermindering van de exclusiviteitswaarde van de foto’s omdat deze door Getty Images zonder enige beperking in licentie worden gegeven aan iedereen die bereid is de licentievergoeding te betalen. Ook acht de rechtbank in deze casus een hogere schadevergoeding niet aan de orde nu deze eigenlijk niet anders onderbouwd is dan bedoeld om toekomstige inbreukplegers af te schrikken. Dan krijgt de schadevergoeding het karakter van een boete en dat is in het Nederlandse rechtstelsel van schadevergoedingen niet mogelijk. Getty Images legde aan de vordering van de aanvullende schadevergoeding artikel 27 lid 2 Auteurswet ten grondslag. Dat artikel bepaalt weliswaar dat de rechter de schade vast kan stellen als forfaitair bedrag maar niet hoe de rechter dat moet doen.

De rechtbank laat echter nadrukkelijk weten dat er bij inbreuken zeker wel aanspraak gemaakt kan worden op een hogere schadevergoeding dan alleen de gederfde licentievergoeding:

Voor een dergelijke aanvullende schadevergoeding is plaats, indien zich andere schade heeft voorgedaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als sprake is van een werk dat slechts selectief of onder bepaalde voorwaarden wordt gelicentieerd, zodat de gebruikelijke licentievergoeding niet geacht kan worden het verlies aan exclusiviteit te compenseren. Ook kan naast de gebruikelijke licentievergoeding in beginsel aanspraak gemaakt worden op een vergoeding voor de kosten van handhaving van het auteursrecht en opsporing van inbreuk(makers) en kan, indien het tot een procedure komt, op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) aanspraak worden gemaakt op redelijke en evenredige proceskosten.

Deze uitspraak betekent voor de praktijk dus dat, zoals eigenlijk voor alle situaties en ook eerder al gold, een vordering voor schadevergoeding goed onderbouwd moet zijn.

De uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2014:8092.